Φορητός μετεωρολογικός σταθμός


Αντικείμενο της διπλωματικής θα είναι η ανάπτυξη ενός φορητού μετεωρολογικού σταθμού ο οποίος θα μετράει θερμοκρασία, υγρασία και πίεση ατμόσφαιρας. Τα στοιχεία θα μεταφέρονται μέσω USB ή Bluetooth σε μια κινητή συσκευή Android η οποία θα τα καταγράφει σε βάση δεδομένων σε σχέση με τη γεωγραφική θέση της και θα ενημερώνει τους χάρτες Google ενός server.