Έξυπνο σπίτι για άτομα με αναπηρίες


Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων για τη διευκόλυνση στο σπίτι ατόμων με αναπηρίες, με τη χρήση κινητής συσκευής Android. Παραδείγματα:

  • Άμεση κλήση ή αποστολή SMS με touch της οθόνης/με ανίχνευση κίνησης/με αναγνώριση φωνής.
  • Άμεση κλήση σε περίπτωση πτώσης.
  • ON/OFF συσκευών με αναγνώριση κίνησης/φωνής.
  • Ειδοποίηση για απομάκρυνση από το σπίτι.