Έλεγχος ολοκληρωμένης αυτόνομης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης


Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου αυτόνομης ενεργειακά κατοικίας με Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια, γεννήτρια ή/και εναλλακτική συσκευή αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες, υδρογόνο).