Εφαρμογή παρακολούθησης των λειτουργιών ενός αυτοκινήτου μέσω κινητού τηλεφώνου Android


Εφαρμογή παρακολούθησης των λειτουργιών ενός αυτοκινήτου μέσω του ηλεκτρονικού εγκεφάλου του και κυρίως της κατανάλωσης βενζίνης, μέσω κινητού τηλεφώνου Android. Υπάρχει το εμπόριο μια ειδική πλακέτα που συνδέεται με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου και μέσω Bluetooth και socket connection μεταδίδει τις διάφορες πληροφορίες σε κάποια συνδεδεμένη συσκευή. Εμείς θέλουμε αυτή η συσκευή να είναι ένα κινητό τηλέφωνο Android, το οποίο θα συλλέγει θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες, αποσκοπώντας στην παραγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη λειτουργία του εκάστοτε αυτοκινήτου.