Εφαρμογή παρακολούθησης ενός «έξυπνου» αυτοκινήτου μέσω κινητού τηλεφώνου android


Εφαρμογή παρακολούθησης ενός «έξυπνου» αυτοκινήτου μέσω κινητού τηλεφώνου android. Πλακέτα εγκατεστημένη σε κάποιο αυτοκίνητο θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για την τοποθεσία του αυτοκινήτου, καθώς και για κάποιες ακόμα λειτουργίες όπως ο συναγερμός. Η πλακέτα θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα gps. Ο συναγερμός θα μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί, ενώ θα μπορεί να σταλεί και σχετικό μήνυμα εφόσον «χτυπάει». Ο «χειρισμός» των πλακετών θα γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου android, ενώ το λογισμικό του τηλεφώνου θα φροντίζει για την καταγραφή όλων των δεδομένων σε βάση δεδομένων. Η μεταφορά των όποιων δεδομένων ανταλλάσσονται θα γίνεται με τη χρήση απλών SMS (δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δικτύου).