Εφαρμογή διασύνδεσης/χειρισμού ενός delta robot με mobile συσκευή Android


Εφαρμογή διασύνδεσης/χειρισμού ενός delta robot με mobile συσκευή Android.