Εφαρμογή διασύνδεσης wearable συσκευής συμβατής με την τεχνολογία Android με στόχο τη μετάδοση της πληροφορίας σε κινητό τηλέφωνο


Εφαρμογή διασύνδεσης κάποιας wearable συσκευής (π.χ. περικάρπιο) συμβατής με την τεχνολογία Android με στόχο τη μετάδοση της πληροφορίας σε κάποιο κινητό τηλέφωνο. Είδη πληροφορίας μπορούν να είναι οποιαδήποτε βιο-σήματα (π.χ. καρδιακοί παλμοί, θερμοκρασία), αλλά και μέτρηση βημάτων (μέσω πεδόμετρου), κατανάλωση θερμίδων, κ.λπ.