Εφαρμογή διασύνδεσης ενός μικρού μετεωρολογικού σταθμού με κινητό τηλέφωνο android


Κάποια πλακέτα θα διαθέτει αισθητήρες όπως θερμόμετρο, βαρόμετρο, αισθητήρας υγρασίας, κ.λπ. Ιδανικά τα δεδομένα αυτά θα καταγράφονται εσωτερικά σε ΒΔ εντός της πλακέτας (π.χ. Arduino) και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να αποσταλούν σε κάποιο κινητό τηλέφωνο Android. H mobile εφαρμογή θα είναι σε θέση να παράγει και κατάλληλα στατιστικά στοιχεία.