Εφαρμογές δικτύων αισθητήρων στην παραγωγή


Εφαρμογές δικτύων αισθητήρων στην παραγωγή Βιομηχανική ή Γεωργική όπως π.χ.

  • Παρακολούθηση στη Γεωργία (καλλιέργειες, άρδευση, θερμοκρασία υγρασία κ.τ.λ.)
  • Παρακολούθηση όλα τα στάδια της βιομηχανικής παραγωγής