Ανάπτυξη πρωτότυπου συναγερμού με ειδικό αισθητήριο (προορίζεται για υποβολή για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)


Ανάπτυξη πρωτότυπου και αυτόνομου ενεργειακά συστήματος συναγερμού κατάλληλου για την προστασία από κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας SMS, MMS, 3G, 4G (ιδιαίτερα χρήσιμο σε απομακρυσμένες εφαρμογές όπως π.χ. μελισσοπαραγωγούς, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.)