Ανάπτυξη μετρητικών συστημάτων και ελέγχου εφαρμογών με Labview και Matlab


Ανάπτυξη μετρητικών συστημάτων και ελέγχου εφαρμογών μέσω του λογισμικού Labview και της μοντελοποίησης τους μέσω του λογισμικού Matlab (Simulink).