Ανάλυση κίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα


Η ανάλυση της κίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα πραγματοποιείται με την χρήση κάμερας. Το άτομο βαδίζει μια απόσταση 10 μέτρων και η κίνησή του καταγράφεται με κάμερα η οποία τοποθετείται σε απόσταση 3 μέτρων. Στα άκρα που κινούνται τοποθετούνται χρωματιστοί δίσκοι και μετρούνται οι γωνίες που σχηματίζονται κατά την κίνηση. Τα ιατρικά συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της κίνησης.

Αντικείμενο της διπλωματικής θα είναι η χρήση κινητής συσκευής για την ανάλυση της κίνησης και η δημιουργία βάσης δεδομένων για κάθε ασθενή. Η διπλωματική θα πραγματοποιηθεί με το Εθνικό Κέντρο Aποκατάστασης Αναπήρων.