1. Σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης, υπολογισμού και προσομοίωσης CAD/CAE


Σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης, υπολογισμού και προσομοίωσης CAD/CAE (Σχεδιο μελέτη με χρήση Η/Υ – Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με τη χρήση των λογισμικών  pro engineer – inventor – solidworks).