Έναρξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 περιλαμβάνει τους εξής κύκλους σπουδών:

  • Το Α’ εξάμηνο του Δ’ κύκλου σπουδών το οποίο θα ξεκινήσει το Σάββατο 1/10/2016 όπου θα υπάρξει συνάντηση γνωριμίας, στις 10:00, στην αίθουσα Ε06. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 7/10/2016 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Το Γ’ εξάμηνο του Γ’ κύκλου σπουδών τα μαθήματα του οποίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο 8/10/2016 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.