Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν:

  • Το Α’ εξάμηνο του 3ου κύκλου σπουδών

Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Στις 3 Οκτωβρίου 2015, από 10:00 έως 12:00, στην αίθουσα Ε06, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας των νέων φοιτητών με τους καθηγητές που θα διδάξουν στο Α’ εξάμηνο.

  • Το Β’ εξάμηνο του 2ου κύκλου σπουδών

Η έναρξη των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.