Nikolaos Tselikas


Assist. Professor Univ. of Peloponnese

O Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας είναι διπλωματούχος μηχανικός (1999) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2004) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 1999 έως το 2004 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης (ICBNet Lab) του ΕΜΠ και από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μεταδιδάκτορας και επιστημονικός συνεργάτης του ίδιου εργαστηρίου. Το διάστημα 2006 - 2009 ήταν επισκέπτης καθηγητής (Λέκτορας βάσει Π.Δ. 407/80), το 2008 εκλέχτηκε και το 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας και από το 2013 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά κυρίως στη σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και στις τεχνολογίες λογισμικού, μεσισμικού (middleware) και διαδικτύου και έχει να παρουσιάσει πολυετή εμπειρία με ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, στη διάρκεια των οποίων συνεργάστηκε και συνεργάζεται σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού με μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες λογισμικού και τηλεπικοινωνίων, αλλά και με πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

O Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ είναι, επίσης, ο ένας εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή" (Γ. Σ. Τσελίκης και Ν. Δ. Τσελίκας, 2012), το οποίο στοχεύει στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C και προτείνεται σε περίπου 50 τμήματα ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από το 2014, το βιβλίο διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα από την CRC Press και προτείνεται πλέον και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τέλος, είναι μέλος επιτροπών κρίσης σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού του αντικειμένου, μέλος της IEEE και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).


Studies

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (2004), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τίτλος διατριβής: “Ενοποιημένη και Ευφυής Μεταγωγή Υπηρεσιών και Έλεγχος Κλήσεων για Σταθερά, Κινητά και Διαδικτυακά Περιβάλλοντα”.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών (1999), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Academic Activities

 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013 - σήμερα.
 • Λέκτορας, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2009 - 2013.
 • Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2006 - 2009.
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης (ICBNet) στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 2004 - 2009.

Research Interests

 • Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Τεχνολογίες Λογισμικού, Μεσισμικού (middleware) και Ανοιχτών Προγραμματιστικών Διεπαφών για την Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη (LBS, Location Based Services) σε Ασύρματα Κινητά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Αλγόριθμοι μεταπομπής (handover) σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Research Activities

 • WiSe-PON - "Σύγκλιση Ετερογενών Ευρυζωνικών Δικτύων Επόμενης Γενιάς Τεχνολογίας FTTx και Radio-over-Fiber (RoF) [09ΣΥΝ-71-1155]". Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση της απόδοσης αλγορίθμων μεταπομπής σε RoF @60GHz δίκτυα και δημιουργία πολιτικών ελέγχου πρόσβασης σε ετερογενή περιβάλλοντα ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς (Σεπτ. 2012 – Οκτ. 2015).
 • e-tourism - "Καινοτόμες LBS/GIS διαδικτυακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με χρήση τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας για τον τουριστικό τομέα [11ΣΥΝ-10-1180]". Καθορισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικού τουρισμού που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη, για έξυπνες κινητές συσκευές με χρήση τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Σεπτ. 2013 – Ιούν. 2015).
 • StuDiAsE - "Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης [MIS 379389]". Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό την υποστήριξη της κατανόησης από τους φοιτητές θεωρητικών εννοιών που συναντώνται στα κείμενα τα προερχόμενα από τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και στην παροχή υποστήριξης κατά τη πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων (Μαρ. 2012 – Νοέμ. 2014).
 • LANDSLIDES EOX-EL0071 "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων και Εκπαίδευση των Τοπικών Δημοσίων Αρχών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου". Σχεδίαση και την ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων, δημιουργία Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Απρ. 2010 – Απρ. 2011).

Writing Works

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας, Απρίλιος 2010 (αυτοέκδοση), 615 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.
 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γεώργιος Σ. Τσελίκης, Νικόλαος Δ. Τσελίκας, Μάιος 2012 (αυτοέκδοση), 624 σελίδες, ISBN: 978-960-93-1961-4.
 • "C: From Theory to Practice", George S. Tselikis, Nikolaos D. Tselikas, Feb. 2014 (CRC Press - Taylor and Francis Group), 518 pages, ISBN-10: 1482214504, ISBN-13: 978-1-4822-1450-5.

Publications

 • Georgia M. Kapitsaki, Nikolaos D. Tselikas and Ioannis E. Foukarakis, "An insight into license tools for open source software systems", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 102, Pages 72-87, April 2015, DOI: 10.1016/j.jss.2014.12.050.
 • Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, Anthony C. Boucouvalas, Kostas Tsagkaris, Sofia Kapellaki and Nikos Pleros, "Introducing Call Admission Control Policies in Handoff Algorithms’ Modeling for Radio-over-Fiber Networks at 60 GHz", IEEE International Conference on Computer, Information, and Telecommunication Systems (IEEE CITS 2015), July 15-17, 2015, Gijon, Spain.
 • Nikolaos D. Tselikas and Evangelos A. Kosmatos, "Handoff Algorithms in Vehicular Radio-over-Fiber Networks: Packet Loss Mathematical Analysis and Performance Evaluation Study", 12th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (IEEE CCNC 2015), Jan. 9-12, 2015, Las Vegas, Nevada, USA.
 • Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Ioannis K. Chaniotis, and Nikolaos D. Tselikas, "The GPM meta-transcompiler: Harmonizing JavaScript-oriented Web Development with the upcoming ECMAScript 6 “Harmony” Specification", 12th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (IEEE CCNC 2015), Jan. 9-12, 2015, Las Vegas, Nevada, USA.
 • Nikolaos D. Tselikas, Evangelos A. Kosmatos and Anthony C. Boucouvalas, "The Moving Extended N-Cells Handover Algorithm in Vehicular Radio-over-Fiber Networks at 60GHz", 19th IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks (IEEE CAMAD 2014), pp. 158-162, Athens, Greece, Dec. 1-3, 2014.
 • Nikolaos D. Tselikas and Evangelos A. Kosmatos, "A Handoff Algorithm for Packet Loss Optimization in Vehicular Radio-over-Fiber Picocellular Networks", 3rd IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (IEEE ICCVE), Vienna, Austria, Nov. 3-7, 2014.
 • Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, and Nikos C. Sagias, "Minimizing Packet Loss in High-mobility Radio-over-fiber Networks", 9th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP 2014), pp.117-121, Manchester, UK, 23-25 July 2014.
 • Nikolaos D. Tselikas, Maria Samarakou, Dimitrios Karolidis, Pantelis Prentakis and Spyros Athineos, "Automatic Plagiarism Detection in Programming Laboratory Courses", 7th International Conference on Information Systems, IADIS-IS 2014, pp. 232-238, Madrid, Spain, Feb. 28 - Mar. 2, 2014.
 • Ioannis K. Chaniotis, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, Nikolaos D. Tselikas, "Is Node.js a viable option for building modern web applications? A performance evaluation study", Computing, Springer, pp. 1-22, March 2014, DOI: 10.1007/s00607-014-0394-9.
 • Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas and Anthony C. Boucouvalas "Evaluating Dominant Handoff Schemes for Vehicular Radio-over-Fiber Networks @60GHz", 11th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (IEEE CCNC 2014), Jan. 10-13, 2014, Las Vegas, Nevada, USA.
 • Ioannis K. Chaniotis, Kyriakos-Ioannis D. Kyriakou, and Nikolaos D. Tselikas, "Proximity: A Real-Time, Location Aware Social Web Application Built with Node.js and AngularJS", 10th International Conference on Mobile Web Information Systems (MobiWIS 2013), August 26-29, 2013, Paphos, Cyprus.
 • Evangelos A. Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, Anthony C. Boucouvalas "Integrating RFIDs and Smart Objects into a Unified Internet of Things Architecture", Journal of Advances in Internet of Things, Vol.1 No.1, pp.5-12, 2011, DOI: 10.4236/ait.2011.11002
 • Nikolaos D. Tselikas, George S. Tselikis, Nikos C. Sagias "Software and Middleware Technologies Based on Open APIs and Protocols for Modern Service Provision in Telecoms", in proceedings of 14th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2010, Sept. 10-12, Tripoli, Greece, pp. 33-37.
 • Georgia M. Kapitsaki, George N. Prezerakos, Nikolaos D. Tselikas, Iakovos S. Venieris, "Context-aware service engineering: A survey", Journal of Systems and Software (Elsevier), Volume 82, Issue 8, Pages 1285-1297, August 2009, DOI: 10.1016/j.jss.2009.02.026.