Academic Fellows

The Department employs the following Academic Fellows:
 
 • Alatsathianou Flora
 • Amorginos Ioannis
 • Boutsinas Stylianos
 • Diamantopoulos Michalis
 • Iordanakis Michalis
 • Kampouris Christos
 • Kosmatos Evangelos
 • Minos Panagiotis
 • Boukouvala Erysso
 • Myridakis Nikolaos
 • Ntoumpakis Ioannis