Η τεχνολογία των Έξυπνων Δικτύων και το Έξυπνο Σπίτι

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Δημητροπούλου Ανδριάνα

Περιγραφή Εργασίας

Τα Μελλοντικά Έξυπνα Δίκτυα θα είναι ικανά να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές με υψηλή αξιοπιστία. Θα είναι ευέλικτα, προσβάσιμα, με λογικό κόστος, αξιόπιστα, οικονομικά, και φιλικά στο περιβάλλον.

Το «έξυπνο σπίτι του 21ου αιώνα» χαρακτηρίζεται από έξυπνες οικιακές συσκευές, έξυπνα έπιπλα με αίσθηση του περιβάλλοντος, κυκλώματα ασφαλείας που ελέγχονται από απόσταση, οικιακά συστήματα που κατανοούν τη διάθεσή μας και ενεργούν αναλόγως.

Η παρούσα διπλωματική προσπαθεί να μελετήσει το έξυπνο δίκτυο και το έξυπνο σπίτι μέσα στην «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος. Ξεκινώντας από μια ιστορική αναδρομή, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις που κυριαρχούν στις μέρες μας, μελετώντας τις σπουδαιότερες τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, σε αυτόν τον τομέα.