Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής και εφαρμογής κινητού τερματικού για την εκτίμηση της ταχύτητας σύνδεσης υποψήφιου μελλοντικού συνδρομητή DSL

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Δαλακιάρη Βασιλική

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη ανάπτυξη ολοκληρωμένου πακέτου εφαρμογών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να λαμβάνει προβλέψεις σχετικά με την πιθανή ταχύτητα ADSL σύνδεσης στη δεδομένη διεύθυνση. Το πακέτο περιέχει εφαρμογή κινητού τερματικού με υποστήριξη λειτουργικού συστήματος Android, εφαρμογή κινητού τερματικού με υποστήριξη λειτουργικού συστήματος iOS και διαδικτυακή εφαρμογή για τη χρήση των δυνατοτήτων του από τον απλό χρήστη, καθώς και μία εφαρμογή κινητού τερματικού με υποστήριξη iOS λειτουργικού συστήματος για τη διαχείριση των δεδομένων πελατών και DSLAM.

Γίνεται, επίσης, εκτενής αναφορά και ανάλυση της τεχνολογίας ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) και των προγραμματιστικών τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εν λόγω διπλωματικής εργασίας.