Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής κινητής συσκευής λειτουργικού συστήματος Android για την εκτίμηση της ραδιοκάλυψης των ελληνικών παρόχων ευρυζωνικών κινητώ δικτύων επικοινωνιών 3G (UMTS) και 4G (LTE)

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Κουλουράς Γρηγόρης

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής τερματικού για συσκευές λειτουργικού συστήματος Android, με λειτουργικότητα άντλησης, απεικόνισης και αποστολής μετρήσεων ισχύος του λαμβανόμενου σήματος κινητής τηλεφωνίας, όλων των πανελλαδικά διαθέσιμων παρόχων. Σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας αποτελεί η συγκέντρωση ικανού αριθμού δειγμάτων – μετρήσεων της ισχύος σήματος, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η απεικόνιση και η εκτίμηση της πραγματικής γεωγραφικής ραδιοκάλυψης των ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνιών 3G (UMTS) και 4G (LTE). Όλες οι εκπεμπόμενες μετρήσεις, από τις κινητές συσκευές, καταγράφονται σε κεντρικό σημείο συλλογής (βάση δεδομένων), από το οποίο καθίσταται δυνατή η απεικόνισή τους μέσω web interface, για περεταίρω ανάλυση, φιλτράρισμα και εξαγωγή συμπερασμάτων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται επίσης εκτενής αναφορά και σύγκριση μεταξύ των δύο πιο πρόσφατων γενεών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G και 4G.