Οδήγηση ρομποτικού οχήματος από απόσταση

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Τριαντάφυλλος Ευάγγελος

Περιγραφή Εργασίας

Σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη ενός ρομποτικού οχήματος, το οποίο θα οδηγείται από το χρήστη απομακρυσμένα μέσω κινητού τηλεφώνου. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιήθηκε μια πλακέτα Arduino, ένας motor shield και για ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιήθηκε το Bluetooth. Στην αρχή των κεφαλαίων γίνεται μια ιστορική αναδρομή για το android, το Arduino και το Bluetooth. Στη συνέχεια παρατίθεται ο κώδικας των 2 εφαρμογών και γίνεται η ανάλυσή του.