Επαλήθευση φυσικών νόμων με χρήση Labview και αισθητήρων

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Αμοργίνος Ιωάννης

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική  εργασία ασχολείται με τη γραφική γλώσσα προγραμματισμού Lab View, την επαλήθευση φυσικών νόμων μέσω αυτής με χρήση αισθητήρων, την επίλυση του υπολογισμού χρόνου ψύξης για συντήρηση του γάλακτος από την άρμεξη έως τη συλλογή του από τη γαλακτοβιομηχανία και τέλος τη δημιουργία εργαστηριακής άσκησης.