Έλεγχος ρευματοδότησης δικτυακών μονάδων μέσω συσκευής Arduino

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Γαροφαλλάκη Ζαχαρένια

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή συσκευής, βασισμένη στο «ελεύθερου σχεδίου υλικό» τύπου Arduino, με σκοπό να ελέγχεται εξ’ αποστάσεως η καλή ή όχι δικτυακή λειτουργία και ρευματοδότηση μίας οποιασδήποτε συσκευής. Ακόμα, με την εξάπλωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων τεχνολογίας “smartphones”, η παραπάνω συσκευή συνδυάζεται με λογισμικό για την δημιουργία εφαρμογής για λειτουργικό σύστημα Android και συνεργασία μεταξύ της συσκευής Arduino και της εφαρμογής Android.

Η λειτουργία του τελικού συστήματος δημιουργήθηκε και προσαρμόστηκε προγραμματιστικά για βέλτιστη απόδοση στον έλεγχο ρευματοδότησης δικτυακών μονάδων τύπου Switch, Routers, κ.ά. Το σύστημα δημιουργήθηκε και μελετήθηκε ως  απάντηση σε μία διαχειριστική ανάγκη που, έως τώρα, απαιτούσε την επιτόπια ανθρώπινη παρουσία για ικανοποίησή της.

Το σύστημα αποτελείται από:

  • Συσκευή AGER: συσκευή τύπου Arduino που πραγματοποιεί τον έλεγχο της παρακολουθούμενης συσκευής.
  • Εφαρμογή AGER: εφαρμογή τύπου Android που θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου της συσκευής AGER στον χρήστη.