Έλεγχος οχήματος με Arduino και Labview

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Σουλιώτη Αθανασία

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη κώδικα μέσω του λογισμικού LabView για τον έλεγχο ενός αυτοκινήτου με τη χρήση του Arduino. Σε αυτό το πεδίο δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα αρκετές εργασίες παρότι η παλέτα του Arduino έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές κατασκευές. Η συγκεκριμένη διεπαφή του LabView είναι ακόμα σε νηπιακή ηλικία και σε δοκιμαστικό στην ουσία στάδιο. Η χρήση της περιορίζεται σε συγκεκριμένα συστήματα όπως το Arduino, Kinect, raspberry pi κ.α.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έγινε χρήση δυο βασικών τεχνολογιών, του LabView και του Arduino. Η χρήση και των δύο είναι εκτεταμένη στις διάφορες εργασίες χωρίς όμως να έχουν συνεργαστεί ιδιαίτερα. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την σύνδεση της πλακέτας του Arduino με το linx.

To Arduino χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σαν υλικό για την κατασκευή του οχήματος ώστε να μας επιτρέπει να ελέγχουμε τους κινητήρες του αυτοκινήτου. Προγραμματίζοντας το με ένα συγκεκριμένο firmware έκανε εφικτή την μεταφορά δεδομένων με το υπολογιστή ασύρματα.

Από την άλλη πλευρά το linx χρησιμοποιήθηκε σαν λογισμικό πραγματοποιώντας εφικτή την επικοινωνία ενός λογισμικού, που χρησιμοποιείται κατά κόρον σαν εικονικό εργαστήριο , να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά που επιτρέπει το πάντρεμα δυο διαφορετικών τεχνολογιών. Με βάση το linx είναι δυνατή η διακίνηση δεδομένων και ο έλεγχος του οχήματος.

Για τον ασύρματο έλεγχο του αυτοκινήτου απαραίτητη ήταν η χρήση κεραιών xbee οι οποίες είχαν καταλυτικό ρόλο στην ορθή λειτουργία του αμαξιού. Χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατός ο ασύρματος έλεγχος. Έγινε μελέτη των δικτύων και του τρόπου επικοινωνίας των κεραιών καθώς επίσης και ανάλυση της συμπεριφοράς του εύρους λειτουργίας τους.