Εφαρμογή διαχείρισης έξυπνου σπιτιού μέσω κινητού τηλεφώνου Android

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Γουρνιάς Δημήτριος

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την υλοποίηση  μιας εφαρμογής διαχείρισης ενός «έξυπνου» σπιτιού μέσω συσκευών android. Συγκεκριμένες πλακέτες εγκατεστημένες στο σπίτι διαχειρίζονται και χρόνο-προγραμματίζονται  μέσω μνημάτων SMS. Η επεξεργασία και η λήψη των μηνυμάτων SMS πραγματοποιείται με την βοήθεια του Μικροελεγκτή Arduino ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το GSM Shield.Ο χρόνο-προγραμματισμός γίνεται με την βοήθεια ενός ρολογιού πραγματικού χρόνου(Real Time Clock) το οποίο κρατάει την τρέχων ημερομηνία και ώρα στην μνήμη του. Tο λογισμικό του τηλεφώνου παρέχει δύο είδη λειτουργίας η πρώτη είναι να κλείσει και να ανοίξει μια συσκευή και η δεύτερη παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να βάλει την ημερομηνία και ώρα που θέλει μια συσκευή να ανοίξει καθώς και την διάρκεια σε λεπτά που θέλει αυτή την συσκευή να παραμείνει ανοιχτή. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται  σε μια βάση δεδομένων.