Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων με βάση τύπου NoSQL

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Καρυστινός Παντελής

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης εγγράφων και άλλων αρχείων (Document Management) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία βάσης τύπου NoSQL και συγκεκριμένα την MongoDB.

Αυτή η εφαρμογή θα είναι εγκατεστημένη σε εξυπηρετητή της εταιρίας, ο οποίος θα έχει, ανάλογες με τις ανάγκες και τη πολιτική ασφαλείας, πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο ή/και στο διαδίκτυο. Στόχος της είναι να μπορέσει μία επιχείρηση να ενσωματώσει όλες τις ανάγκες αρχειοθέτησης των εγγράφων της (από φοροσημασμένα τιμολόγια σε pdf μέχρι καταγεγραμμένες διαδικασίες ISO) μέσα από ένα φιλικό διαδικτυακό σύστημα με μηδαμινές απαιτήσεις συστήματος.

Η καταγεγραμμένη πληροφορία με τη χρήση της MongoDB γίνεται πιο ευέλικτη χάρη στη δυνατότητα της βάσης να λειτουργεί χωρίς συγκεκριμένο σχήμα και δυναμικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε τμήμα της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψιν τις δικές του ανάγκες και τρόπο λειτουργίας, να καταχωρεί τα έγγραφά του.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι η δομημένη ύπαρξη απεριόριστων χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να συντελέσουν όχι μόνο στη καλύτερη ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων αλλά και στην πιο εύκολη διασύνδεσή τους με έτερα συστήματα, όπως πχ σύνδεση ενός εκτυπωμένου τιμολογίου με την αντίστοιχη εγγραφή του στο ERP σύστημα μιας εταιρείας.