Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνου σπιτιού με Arduino και απομακρυσμένη διαχείριση με εφαρμογή Android

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Σαχίνογλου Γεώργιος

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την γνωριμία με ένα έξυπνο σπίτι.

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για την διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροελεγκτή Arduino. Έτσι δημιουργήσαμε μια πλακέτα arduino η οποία μέσω της εφαρμογής android εκτελεί διάφορες εντολές.

Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο όρο έξυπνο σπίτι και πώς μπορεί αυτό να είναι εύχρηστο και να καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Ακόμα, παρουσιάζονται οι δυνατότητες των διαφόρων αυτοματισμών που υπάρχουν σε ένα τέτοιο σπίτι καθώς και τα αισθητήρια που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στο arduino και στο Android και στα βασικά τους στοιχεία καθώς και τα πλεονεκτήματα τους.

Τέλος παρουσιάζεται το πώς υλοποιήθηκε το σύστημα, πλακέτας Arduino και εφαρμογής Android όπως και ο κώδικας τους.