Αυτοματισμός πλοίων για μηχανικούς στη ναυτιλία

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Σπίνουλας Αναστάσιος

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στον τομέα της ναυτιλίας, οι αναγκαιότητα της εφαρμογής τους επήλθε για την άμεση και ακριβή ενημέρωση, ενεργοποίηση αλλά και παρέμβαση τους στον τομέα ελέγχου και επιτήρησης. Η εργασία αναφέρει συστήματα που αφορούν γενικότερα ένα αυτοματοποιημένο πλοίο, από την Γέφυρα, τις καμπίνες το control φορτώσεως έως το μηχανοστάσιο και το Control Room όπου είναι και η βάση των περισσοτέρων συστημάτων. Περισσότερη αναφορά δίνεται σε αυτοματισμούς που αφορούν κυρίως τις μηχανές προώσεως και ηλεκτρομηχανές καθώς και αυτοματισμούς που ελέγχουν το αέρο σαν καύσιμο κίνησης.