Διανομή συγγραμμάτων μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.