6ο Εξάμηνο

Τίτλος Κωδικός Εξάμηνο Προσωπικό
Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων (Θεωρία) 244601 6 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων (Εργαστήριο) 245601 6 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Ρομποτική (Θεωρία) 244602 6 Καθ. Πάρις Aστ. Μαστοροκώστας
Ρομποτική (Εργαστήριο) 245602 6 Καθ. Πάρις Aστ. Μαστοροκώστας
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων (Θεωρία) 244603 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων (Εργαστήριο) 245603 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Μεταγλωττιστές (Θεωρία) 244604 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Μεταγλωττιστές (Εργαστήριο) 245604 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας 244605 6 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος , Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Σχεδίαση και κατασκευή παιχνιδιών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Θεωρία) 244606 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Σχεδίαση και κατασκευή παιχνιδιών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Εργαστήριο) 245606 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή (Θεωρία) 244607 6 Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή (Εργαστήριο) 245607 6 Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Εξόρυξη δεδομένων (Θεωρία) 244608 6 Καθ. Πάρις Aστ. Μαστοροκώστας
Εξόρυξη δεδομένων (Εργαστήριο) 245608 6 Καθ. Πάρις Aστ. Μαστοροκώστας
Γλωσσική ανάλυση και διαχείρηση πληροφορίας (Θεωρία) 244809 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Γλωσσική ανάλυση και διαχείρηση πληροφορίας (Εργαστήριο) 245809 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης