6ο Εξάμηνο

Τίτλος Κωδικός Εξάμηνο Προσωπικό
Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων (Θεωρία) 244601 6 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων (Εργαστήριο) 245601 6 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Ρομποτική (Θεωρία) 244602 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Ρομποτική (Εργαστήριο) 245602 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων (Θεωρία) 244603 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων (Εργαστήριο) 245603 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Μεταγλωττιστές (Θεωρία) 244604 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Μεταγλωττιστές (Εργαστήριο) 245604 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας 244605 6 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος , Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Τεχνολογίες Πολυμέσων και Γραφικά με Η/Υ (Θεωρία) 244606 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Τεχνολογίες Πολυμέσων και Γραφικά με Η/Υ (Εργαστήριο) 245606 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Αισθητήρια, Μετρήσεις και Βιομηχανικός Έλεγχος (Θεωρία) 244607 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Αισθητήρια, Μετρήσεις και Βιομηχανικός Έλεγχος (Εργαστήριο) 245607 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός