5ο Εξάμηνο

Τίτλος Κωδικός Εξάμηνο Προσωπικό
Δίκτυα Η/Υ (Θεωρία) 244501 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Δίκτυα Η/Υ (Εργαστήριο) 245501 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Θεωρία) 244502 5 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εργαστήριο) 245502 5 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Συστήματα Ανάπτυξης Μικροϋπολογιστών – Μικροελεγκτές (Θεωρία) 244503 5 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Συστήματα Ανάπτυξης Μικροϋπολογιστών – Μικροελεγκτές (Εργαστήριο) 245503 5 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Θεωρία) 244504 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Εργαστήριο) 245504 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Λειτουργικά Συστήματα (Θεωρία) 244505 5 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) 245505 5 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Αυτόματη Σχεδίαση με VHDL & FPGA (Θεωρία) 244506 5 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Αυτόματη Σχεδίαση με VHDL & FPGA (Εργαστήριο) 245506 5 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Θεωρία) 244507 5 Καθ. Αθανάσιος Παλιατσός
Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Εργαστήριο) 245507 5 Καθ. Αθανάσιος Παλιατσός