5ο Εξάμηνο

Τίτλος Κωδικός Εξάμηνο Προσωπικό
Δίκτυα Η/Υ (Θεωρία) 244501 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Δίκτυα Η/Υ (Εργαστήριο) 245501 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Θεωρία) 244502 5 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εργαστήριο) 245502 5 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Μικροελεγκτές (Θεωρία) 244503 5 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας
Μικροελεγκτές (Εργαστήριο) 245503 5 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Θεωρία) 244504 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Εργαστήριο) 245504 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Λειτουργικά Συστήματα (Θεωρία) 244505 5 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) 245505 5 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Αυτόματη Σχεδίαση με VHDL & FPGA (Θεωρία) 244506 5
Αυτόματη Σχεδίαση με VHDL & FPGA (Εργαστήριο) 245506 5
Προσομοίωση και περιβαλλοντική μηχανική (Θεωρία) 244507 5 Αν. Καθ. Δημήτρης Νικολόπουλος
Προσομοίωση και περιβαλλοντική μηχανική (Εργαστήριο) 245507 5 Αν. Καθ. Δημήτρης Νικολόπουλος
Σύγχρονη ηλεκτρονική σχεδίαση και κατασκευή (Θεωρία) 244508 5
Σύγχρονη ηλεκτρονική σχεδίαση και κατασκευή (Εργαστήριο) 245508 5
International module – Internet of things (Θεωρία) 244509 5
International module – Internet of things (Εργαστήριο) 245509 5