Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 

Σύντομο Όνομα Τίτλος Κατάσταση Πρόγραμμα
ODICIS One Display for a Cockpit Interactive Solution Ολοκληρωθέν FP7-AAT-2008-RTD-1
Adapt2Change Adapt agricultural production to climate Change and limited water supply Ολοκληρωθέν LIFE09 ENV/GR/000296
SENSERA SENSERA Ολοκληρωθέν FP7-INCO-2011-6
IndrAQ Πολυκατευθυντική μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους Ενεργό ΕΣΠΑ ΘΑΛΗΣ
MINERVAA MID-term NEΤworking technologies in-Flight and Rig Validation for Avionic Applications Ενεργό FP6
ASSTAR Advanced Safe Separation Technologies and Algorithm Ολοκληρωθέν FP6
SecureR2I INCO-SECURE R2I Ενεργό FP7
HPEM High Performance Electric Motors Ολοκληρωθέν FP7
ATENAA Advanced Technologies for Networking in Avionic Applications Ολοκληρωθέν FP6
MOET More Open Electrical Technologies Ολοκληρωθέν FP6
CREAM Innovative Technological platform for Compact and Reliable Electronic integrated in Actuators and Motors Ολοκληρωθέν FP7
EMAS Electric Motor And Sensor Ολοκληρωθέν FP7