ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνονται οι προκηρύξεις των τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

  1. Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών.
  2. Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (ISICG).
  3. Πληροφορική και Εφαρμογές. 

Συνδεδεμένα Αρχεία

ΕΝΑΡΞΗ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Ο πέμπτος κύκλος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.


Συνδεδεμένα Αρχεία

Προκήρυξη – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ», με κωδικό ΟΠΣ 5008111, της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45 α/α ΟΠΣ 2144), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 21/06.07.2017), με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2017 έως 30/09/2018, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης (να έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο μετά την 01/01/2007) όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα μαθημάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).


Συνδεδεμένα Αρχεία

Ενδιαφέρον για προσωπικό για τη Natech

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις θέσεις εργασίας που έχουν προκύψει στη Natech:

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας (12 συνολικά – οι οποίες αφορούν 2 στην Αθήνα και 10 στα Ιωάννινα όπου και εδρεύει η Natech) αφορούν:

.NET Developers (C#)

Επιστημονικό πεδίο: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Web & desktop)
Πόλη εργασίας: Αθήνα/Ιωάννινα
Βασικό αντικείμενο απασχόλησης: Υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη λογισμικού

Απαιτούμενα προσόντα:
• Γνώση Object Oriented γλωσσών προγραμματισμού C# (ή Java), SQL
• Ομαδικό/συνεργατικό πνεύμα
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία

Θα εκτιμηθούν:
• Κατανόηση τραπεζικών εννοιών
• Συμμετοχή σε ομάδες Agile

.NET Junior Developers (C#)

Επιστημονικό πεδίο: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών, με έμφαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα (Web & desktop)
Πόλη εργασίας: Αθήνα/Ιωάννινα
Βασικό αντικείμενο απασχόλησης: Προγραμματισμός, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού

Απαιτούμενα προσόντα:
• Γνώση Object Oriented γλωσσών προγραμματισμού C# (ή Java), SQL
• Ομαδικό/συνεργατικό πνεύμα
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:
• Υλοποίηση έργων σε τεχνολογίες λογισμικού

Εάν θεωρείτε ότι κάποιοι από τους φοιτητές σας ή απόφοιτοι πληρούν τα κριτήρια και δείξουν ενδιαφέρον, θα χαρούμε να μας προωθήσουν το βιογραφικό τους στο careers@natech.gr.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΥΓ: εκτός από τις βασικές γνώσεις (για το junior επίπεδο), μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο χαρακτήρας, η όρεξη για εργασία και η ομαδικότητα σαν χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Θα υπάρξει εκπαίδευση από την πλευρά της εταιρείας.

Με εκτίμηση,
Όλγα Διαμάντη

NATECH A.E.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής
Σίγουρα, απλά & ευέλικτα!

http://www.natech.gr

Κεντρικά: Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου 85, 45332, Ιωάννινα
Υποκ.Αθηνών: Λεωφ.Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι
t: +30 26510 77300
f: +30 26510 28188
e: o.diamanti@natech.gr
www.linkedin.com/in/olga-diamanti

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Η.Υ.Σ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Ε’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.


Συνδεδεμένα Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη-παρουσίαση με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Υπολογιστικά Νέφη: Θεωρία, Εφαρμογές και Παραδείγματα»  των Ζ. Γαροφαλάκη και Δ. Καλλέργη, υποψηφίων διδακτόρων του Παν. Πειραιώς, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/3 (11:00-13:00) στην αίθουσα Ε06.

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Cardlink

Επισυνάπτεται αρχείο με την αγγελία της εταιρείας Cardlink για την απασχόληση 2-3 σπουδαστών για πρακτική άσκηση. Τέσσερις σπουδαστές μας που έκαναν πρακτική άσκηση στην εταιρεία έχουν προσληφθεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου.


Συνδεδεμένα Αρχεία

SAP Next-Gen Forum

Η εταιρεία SAP διοργανώνει την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς το 2ο youth forum με στόχο να δείξει σε φοιτητές, νέους απόφοιτους και startuppers μια διαφορετική πλευρά της τεχνολογίας και να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες. Aυτή τη χρονιά το θέμα μας είναι “Create the World You Want to Live In!”

Στο http://sapnextgenforum.gr/ μπορείτε να δείτε τη λεπτομερή ατζέντα, που ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις τεχνολογίας, καινοτόμες λύσεις, πληροφορίες για τα νέα ταλέντα και την αγορά εργασίας, καθώς και μια ξεχωριστή ομιλία από τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη

Βραβείο «Αθανασίου Παλιατσού»

Το συνημμένο αρχείο  περιλαμβάνει πρόσκληση για την ετήσια βράβευση των καλύτερων Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματός μας προς τιμήν του εκλιπόντος συναδέλφου Αθανάσιου Γ. Παλιατσού (τ. Δ/ντη ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων) με θέμα σχετικό με την Προστασία του Περιβάλλοντος.


Συνδεδεμένα Αρχεία

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ TELMACO AE

Η εταιρεία TELMACO Α.Ε., πρωτοπόρος εταιρεία στους τομείς των τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών συστημάτων στην Ελλάδα αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια της διεθνούς της ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να προσλάβει :

  • Audiovisual Programmer
  • IT Administrator

Συνδεδεμένα Αρχεία

Έναρξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 περιλαμβάνει τους εξής κύκλους σπουδών:

  • Το Α’ εξάμηνο του Δ’ κύκλου σπουδών το οποίο θα ξεκινήσει το Σάββατο 1/10/2016 όπου θα υπάρξει συνάντηση γνωριμίας, στις 10:00, στην αίθουσα Ε06. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 7/10/2016 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Το Γ’ εξάμηνο του Γ’ κύκλου σπουδών τα μαθήματα του οποίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο 8/10/2016 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Θέσεις εργασίας στην Google

H DWOMOH GLORIA είναι σπουδάστριά μας η οποία έκανε την πρακτική της άσκηση στην Google και δουλεύει ακόμα εκεί. Μας έστειλε την παρακάτω πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται.

Η ομάδα με την οποία κάνω πρακτική στην  Google ψάχνει άτομα για να καλύψουν κάποιες θέσεις που θα παραθέσω κάτω. Αν ενδιαφέρεται κανείς συμφοιτητής τελειόφοιτος (που παίρνει πτυχίο πριν το τέλος του χρόνου) ή πτυχιούχος  ή  κάποιος που απλά θέλει να δουλέψει στην Google στο Δουβλίνο (Ιρλανδία), μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Μπορώ να τους προτείνω άμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι δεν θα χρειαστεί να παιδευτούνε όπως εγώ γιατί έχουν κάποιον να τους προτείνει (εμένα), και θα δει το βιογραφικό τους κατευθείαν κάποιος υπάλληλος.  Αν γίνεται να μου στείλουν μέχρι 10 Αυγούστου καλά θα ήταν. 

Λίγα για την ομάδα  aka Trust and Safety

Trust and Safety (T&S) At Google we work hard to earn our users’ trust every day. Gaining and retaining this trust is critically important to Google’s success. We defend Google’s integrity by fighting spam, fraud and abuse, and develop and communicate state-of-the-art product policies. The Trust and Safety team reduces risk and protects the experience of our users and business partners in more than 40 languages and across Google’s expanding base of products. We work with a variety of teams from Engineering to Legal, Public Policy and Sales Engineering to set policies and combat fraud and abuse in a scalable way, often with an eye to finding industry-wide solutions. Trust and Safety team members are motivated to find innovative solutions, and use technical know-how, user insights and proactive communication to pursue the highest possible quality and safety standards for users across Google products. 

Ρόλοι

Data Insight Analyst – and-safety-the-clayton-barrow-st-dublin-southside-113720078%26&source=gmail&ust=1469779363401000&usg=AFQjCNGYm5BsvhTq3SaQ4YQPPYZOP3uIkA»>https://www.google.com/about/careers/jobs#!t=jo&jid=/google/data-insights-analyst-trust-and-safety-the-clayton-barrow-st-dublin-southside-113720078&

Analyst – and-safety-the-clayton-barrow-st-dublin-southside-924820038%26&source=gmail&ust=1469779363401000&usg=AFQjCNE7uHIGhFg1gdjvRXWGjvTVu3CbdA»>https://www.google.com/about/careers/jobs#!t=jo&jid=/google/analyst-trust-and-safety-the-clayton-barrow-st-dublin-southside-924820038&

Technical Operations Manager – and-the-clayton-barrow-st-dublin-southside-211870006%26&source=gmail&ust=1469779363401000&usg=AFQjCNEpUnkqI9laxKMnsdGlk9Juq8tN7A»>https://www.google.com/about/careers/jobs#!t=jo&jid=/google/technical-operations-manager-trust-and-the-clayton-barrow-st-dublin-southside-211870006&

Θα προτιμούσα να μου στείλουν το LinkedIn  profile link τους αν γίνεται ή το βιογραφικό τους στο gloriadwomoh.contact@gmail.com.

Θέσεις εργασίας στη SAP

Μας εστάλη η παρακάτω ανακοίνωση από την εταιρεία SAP.

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας κοινοποιήσω τις παρακάτω θέσεις εργασίας που άνοιξαν στην SAP. 

Ψάχνουμε για 4 άτομα και θέλουμε τους καλύτερους :-)

Είναι 2 θέσεις για junior developers και 2 senior θέσεις. Ίσως οι junior θέσεις να ενδιαφέρουν κάποιους από τους αποφοίτους σας; 

http://global.sap.com/greece/news-reader/index.epx?category=ALL&articleID=25836&searchmode=C&page=1&pageSize=10

 

Έλενα Πουνέντη

Προκήρυξη εγγραφών ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Το Τμήμα Μ.Η.Υ.Σ προκηρύσσει την έναρξη των εγγραφών για το Α’ εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι οποίες θα διαρκέσουν από 15 Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2016. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού για τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Διαγωνισμός PATW (Present Around The World) – IET Hellas Network

Στo Ίδρυμά μας θα πραγματοποιηθεί ο φετινός διαγωνισμός PATW του ΙΕΤ Hellas Network
με την υποστήριξη του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Απευθύνεται σε νέους Μηχανικούς ή φοιτητές κάτω των 30 ετών που θα παρουσιάσουν μια εργασία εντός 10 λεπτών.
Ο νικητής θα διαγωνιστεί στη συνέχεια εντός της ΕΜΕΑ (Europe-Middle East-Africa)  με έξοδα που θα καλυφθούν από το ΙΕΤ.
Υπάρχει βραβείο,  χρηματικό έπαθλο και δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο στο ΙΕΤ. Περισσότερες πληροφορίες στο:

http://conferences.theiet.org/patw/about/calendar/index.cfm

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Η έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2016 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Έναρξη μαθημάτων

26 Φεβρουαρίου 2016

Διακοπές Πάσχα

25 Απριλίου 2016 – 8 Μαΐου 2016

Λήξη μαθημάτων

12 Ιουνίου 2016

Έναρξη εξετάσεων

13 Ιουνίου 2016

Λήξη εξετάσεων

30 Ιουνίου 2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18-21

ΣΑΒΒΑΤΟ

9-12

ΣΑΒΒΑΤΟ

12-15

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Θ

ΑΠ

Ε

Θ

ΑΠ

Ε

Θ

ΑΠ

Ε

 

 

Ευρυζωνικά Δίκτυα

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Ε06

Δρ Νικόλαος Τσελίκας

Ασφαλείς Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 

 

 

 

 

 

2

1

 

Ε06

Δρ Νικόλαος Ζάχαρης

Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος

Το μάθημα θα γίνεται διαδικτυακά

 

Αναστασία Βελώνη

Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού-Υλικού

 

 

 

2

 

1

 

 

 

Ε06

Δρ Ιωάννης Έλληνας

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18-21

ΣΑΒΒΑΤΟ

9-12

ΣΑΒΒΑΤΟ

12-15

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Θ

ΑΠ

Ε

Θ

ΑΠ

Ε

Θ

ΑΠ

Ε

 

 

Σχεδίαση Μηχατρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων

Το μάθημα θα γίνεται διαδικτυακά

Α112

Δρ Σταμάτης Αλατσαθιανός

Προηγμένη Διαχείριση Δικτύων

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Ε22

Δρ Γεώργιος Τσελίκης

Διπλωματική Εργασία

 

Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν:

  • Το Α’ εξάμηνο του 3ου κύκλου σπουδών

Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Στις 3 Οκτωβρίου 2015, από 10:00 έως 12:00, στην αίθουσα Ε06, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας των νέων φοιτητών με τους καθηγητές που θα διδάξουν στο Α’ εξάμηνο.

  • Το Β’ εξάμηνο του 2ου κύκλου σπουδών

Η έναρξη των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΣΤΙΣ 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ Ε06, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΣΤΙΣ 10:00, ΑΙΘΟΥΣΑ Ε06, ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Προκήρυξη εγγραφών ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Το Τμήμα Μ.Η.Υ.Σ προκηρύσσει την έναρξη των εγγραφών για το Α’ εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, οι οποίες θα διαρκέσουν από 1 Ιουνίου έως 25 Σεπτεμβρίου 2015. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο για τα έντυπα που απαιτούνται.

Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου και 2ου Κύκλου Σπουδών

Στις 28 Φεβρουαρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των νέων φοιτητών του 2ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», στις 10:00, αίθουσα Ε06. Οι καθηγητές του προγράμματος θα παρουσιάσουν τα μαθήματά τους και θα ακολουθήσει συζήτηση γνωριμίας.

Οι φοιτητές του 1ου κύκλου σπουδών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Γ’ Εξάμηνο σπουδών, θα ενημερωθούν για τα μαθήματα του εξαμήνου τους και θα συζητήσουν με τους καθηγητές του προγράμματος τα θέματα των διπλωματικών εργασιών.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί σχετικά με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ PROJECT ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»

 

Προκήρυξη εγγραφών ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2014-15

Το Τμήμα Η.Υ.Σ προκηρύσσει την έναρξη των εγγραφών για το Α’ εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, οι οποίες ξεκινούν στις 19 Ιανουαρίου 2015 και θα διαρκέσουν έως 13 Φεβρουαρίου 2015. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο για τα έντυπα που απαιτούνται.