Πάρις Μαστοροκώστας

Καθηγητής
Ε23
Δευτέρα 15:00-17:00 (εαρινό εξάμηνο 2016-2017)
2105381127

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1999). Τίτλος διατριβής: “ Ανάπτυξη μεθόδων ασαφούς μοντελοποίησης και εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα αναγνώρισης μη γραμμικών συστημάτων”.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1993).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Υπολογιστική ευφυΐα - εξόρυξη γνώσης
 • Αλγοριθμική
 • Επιστημονικός προγραμματισμός - γλώσσες προγραμματισμού

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • 2/2012-1/2015, Advanced Computational Intelligence Methods for System Modeling, Classification and Remote Sensing: Application to the Land Cover Classification Problem. (Αρχιμήδης III – EΣΠA, επιστημονικά υπεύθυνος).
 • 4/2013-10/2015, EVADIODE – Εξελικτικό Υλικό (Evolvable Hardware) – Αυτόματη Σχεδίαση και Υλοποίηση Βέλτιστων Ψηφιακών Διατάξεων με χρήση μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής. (Αρχιμήδης III – EΣΠA).
 • 1/2007-3/2008, Προστασία ποταμών από ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικά ατυχήματα – RIVER SHIELD. Σχεδιασμός λογισμικού για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμώνα (INTERREG III B CADSES).
 • 1/2005-12/2007, Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για τη μοντελοποίηση βιοϊατρικών προβλημάτων. (Αρχιμήδης II – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, επιστημονικά υπεύθυνος).
 • 4/2004-8/2006, Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών επίλυσης ευθέων και αντίστροφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων για τη σχεδίαση και τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μικροκυματικών διατάξεων (Αρχιμήδης – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
 • 4/2004-8/2006, Γ.Γ.Ε.Τ., ερευνητικό πρόγραμμα: Διάρθρωση περιεχομένου έγχρωμων εγγράφων (Αρχιμήδης – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
 • 6-11/1996, Ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης κοπής δερμάτων (BRITE-EURAM 8519).

Συγγραφικό Έργο

 • Διαδικαστικός Προγραμματισμός (Η Γλώσσα C), Π. Μαστοροκώστας, ISBN: 978-960-603-057-4, Σ.Ε.Α.Β., 2016
 • Αριθμητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον MATLAB, Π. Μαστοροκώστας, Δ. Βαρσάμης, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2005
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Π. Μαστοροκώστας, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2001
 • Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Π. Μαστοροκώστας, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2001
 • Ηλεκτροτεχνία Ι, Π. Μαστοροκώστας, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 1997

Δημοσιεύσεις

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, "Classification of Remotely Sensed Images Using the GeneSIS Fuzzy Segmentation Algorithm", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 53, nο 10, pp. 5352-5376, October 2015
 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, "A Region-Based GeneSIS Segmentation Algorithm for Classification of Remotely Sensed Images", Remote Sensing, vol. 7, pp. 2474-2508, 2015
 • D. Varsamis, N. Karampetakis, P. Mastorocostas, "Transformations Between Two-Variable Polynomial Bases with Applications", Applied Mathematics & Information Sciences, doi: 10.12785/amis/, 2015
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, "Telecommunications Call Volume Forecasting with a Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network", Telecommunication Systems, doi: 10.1007/s11235-015-9968x, January 2015
 • C. Hilas, P. Mastorocostas, I. Rekanos, "Clustering of Telecommunications Users Profiles for Fraud Detection and Security Enhancement in Large Corporate Networks: A Case Study", Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 9, no 4, pp. 1709-1718, 2015
 • D. Varsamis, N. Karampetakis, P. Mastorocostas, "An Optimal Bivariate Polynomial Interpolation Basis for the Application of the Evaluation-Interpolation Technique", Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 8, no 1, pp. 117-125, 2014
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "SCOLS-FuM: A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Telecommunications Time-Series Forecasting", Informatica, vol. 25, no 2, pp. 221-239, 2014
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, "A Block-Diagonal Recurrent Neural Network for Telecommunications Call Volume Forecasting", International Journal on Advances in Computing and Communication Technologies, vol. 3, iss. 1, pp. 7-11, 2013
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, "A Recurrent Neural Network-based Forecasting System for Telecommunications Call Volume", Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 7, no 5, May, pp. 1643-1650, September 2013
 • C. Hilas, I. Rekanos, P. Mastorocostas, "Change Point Detection in Time Series Using Higher Order Statistics: A Heuristic Approach", Mathematical Problems in Engineering, doi: 10.1155/2013/317613, June 2013
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "ReNFFor: A Recurrent Neurofuzzy Forecaster for Telecommunications Data", Neural Computing and Applications, vol. 22, iss. 7-8, pp. 1727-1734, June 2013
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "A Computational Intelligence-based Forecasting System for Telecommunications Time Series", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 25, iss. 1, pp. 200-206, February 2012
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "A Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network for System Identification", Neural Computing and Applications, vol. 18, no 7, pp. 707-717, October 2009
 • P. Mastorocostas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, "A Pipelined Recurrent Fuzzy Model for Real-Time Analysis of Lung Sounds", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 21, iss. 8, pp. 1301-1308, December 2008
 • C. Hilas, P. Mastorocostas, "Αn Application of Supervised and Unsupervised Learning Approaches to Telecommunications Fraud Detection", Knowledge-Based Systems, vol. 21, iss. 7, pp.721-726, October 2008
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Hilas, C. Mastorocostas, "A Generalized Takagi-Sugeno-Kang Recurrent Fuzzy-Neural Filter for Adaptive Noise Cancellation", Neural Computing and Applications, vol. 17, no 5-6, pp. 521-529, October 2008
 • P. Mastorocostas, "Simulated Annealing Dynamic RPROP for Training Recurrent Fuzzy Systems", Advances in Fuzzy Sets and Systems, vol. 2, iss. 3, pp. 283-300, October 2007
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, "A Dynamic Fuzzy Model for Processing Lung Sounds", IEE Electronics Letters, vol. 43, iss. 6, pp. 320-322, March 2007
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "A Dynamic Fuzzy-Neural Filter for Separation of Discontinuous Adventitious Sounds from Vesicular Sounds", Computers in Biology and Medicine, vol. 37, pp. 60-69, 2007
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "A Stable Learning Algorithm for Block-Diagonal Recurrent Neural Networks: Application to the Analysis of Lung Sounds", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 36, no 2, pp. 242-254, April 2006
 • P. Mastorocostas, "A Recurrent Fuzzy Filter for the Analysis of Lung Sounds", Fuzzy Sets and Systems, vol. 157, iss. 4, pp. 578-594, February 2006
 • P. Mastorocostas, "Resilient Back Propagation Learning Algorithm for Recurrent Fuzzy Neural Networks", ΙΕΕ Electronics Letters, vol. 40, no 1, pp. 57-58, January 2004
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "An Orthogonal Least Squares Method for Recurrent Fuzzy-Neural Modeling", Fuzzy Sets and Systems, vol. 140, iss. 2, pp. 285-300, December 2003
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "A Recurrent Fuzzy Neural Model for Dynamic System Identification", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 32, no 2, pp. 176-190, April 2002
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, V. Petridis, "A Constrained Orthogonal Least Squares Method for Generating TSK Fuzzy Models: Application to Short-Term Load Forecasting", Fuzzy Sets and Systems, vol. 118, iss. 2, pp. 35-53, March 2001
 • P. Mastorocostas, Y. Tolias, J. Theocharis, L. Hadjileontiadis, S. Panas, "An Orthogonal Least Squares-Based Fuzzy Filter for Real-Time Αnalysis of Lung Sounds", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 47, no 9, pp. 1165-1176, September 2000
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "FUNCOM: A Constrained Learning Algorithm for Fuzzy Neural Networks", Fuzzy Sets and Systems, vol. 112, iss. 1, pp. 1-26, May 2000
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, S. Kiartzis, A. Bakirtzis, "A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Short Term Load Forecasting", Mathematics and Computers in Simulation, vol. 51, iss. 3-4, pp. 221-232, January 2000
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A. Bakirtzis, "Fuzzy Modeling for Short Term Load Forecasting Using an Orthogonal Least Squares Method", ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 14, no 1, pp. 29-36, February 1999
 • N. Margaris, P. Mastorocostas, "On the Nonlinear Behaviour of the Analog Phase Locked Loop: Synchronization", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 43, no 6, pp. 621-629, December 1996
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "Lecture Notes in Electrical Engineering" (Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Science, and Engineering), vol. 151, Springer, 2012
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "Lecture Notes in Computer Science", vol. 6675, Springer, 2011
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "Innovations and Advanced Techniques in Systems", Computing Sciences and Software Engineering, Editor: K. Elleithy, Springer, 2008
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, "Lecture Notes in Computer Science", vol. 4669, Springer, 2007
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, "Advances and Innovations in Systems", Computing Sciences and Software Engineering, Editor: K. Elleithy, Springer, 2007
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, S. Kiartzis, A. Bakirtzis, "Computational Intelligence in Systems and Control Design and Applications", Editor: S.G. Tzafestas, Kluwer Academic Publishers, 2000
 • S. Kazarlis, J. Kalomiros, V. Kalaitzis, D. Bogas, P. Mastorocostas, A. Balouktsis, V. Petridis, "Reconfigurable Hyper-Structures for Intrinsic Digital Circuit Evolution", Proceedings of 8th International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-Electronics (CENICS 2015), Venice, Italy, August 2015
 • D. Stavrakoudis, S. Mylonas, C. Topalogou, J. Theocharis, P. Mastorocostas, "Exploiting the Interpretability of Fuzzy Rule-based Classifiers for Analyzing Hyperspectral Remotely Sensed Data", Proceedings of 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Zakynthos, Greece, July 2015
 • S. Kazarlis, J. Kalomoiros, P. Mastorocostas, V. Petridis, A. Balouktsis, V. Kalaitzis, A. Valais, "A Method for Simulating Digital Circuits for Evolutionary Optimization", Proceedings of 10th International Joint Conferences on Systems, Computing Sciences and Software Engineering, December 2014
 • C. Topaloglou, S. Mylonas, D. Stavrakoudis, P. Mastorocostas, J. Theocharis, "Accurate Crop Classification Using Hierarchical Fuzzy Rule-based Systems", Proceedings of 2014 SPIE International Conference on Remote Sensing, Amsterdam, The Netherlands, September 2014
 • D. Varsamis, C. Talagkozis, P. Mastorocostas, E. Outsios, "The Performance of the MATLAB Parallel Computing Toolbox in Specific Problems", Proceedings of 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Santorini, July 2014
 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, "Spectral-Spatial Classification of Remote Sensing Images Using a Region-based GeneSIS Segmentation Algorithm", Proceedings of 21rd IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Beijing, China, July 2014, pp. 1976-1984
 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, C. Topalogou, J. Theocharis, P. Mastorocostas, "A Watershed-based Spectral-Spatial Segmentation and Classification Scheme for Remote Sensing Images", Proceedings of 5th GEOBIA, Thessaloniki, May 2014, pp. 335-338
 • C. Hilas, S. Kazarlis, I. Rekanos, P. Mastorocostas, "A Genetic Programming Approach to Telecommunications Fraud Detection and Classification", Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers, Venice, Italy, March 2014, pp. 77-83
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, "A Block-Diagonal Recurrent Neural Network for Telecommunications Call Volume Forecasting", Proceedings of International Conference on Computer Science and Electronics Engineering, Dubai, U.A.E., ISBN: 9788192710419, November 2013, pp. 7-11
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, "A Telecommunications Call Volume Forecasting System based on a Recurrent Fuzzy Neural Network", Proceedings of 2013 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Dallas, U.S.A., August 2013, doi: 10.1109/IJCNN.2013.6707102
 • D. Varsamis, P. Mastorocostas, A. Papakonstantinou, N. Karampetakis, "A Parallel Searching Algorithm for the Insetting Procedure in MATLAB Parallel Toolbox", Proceedings of Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, Poland, September 2012, pp. 587-593
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, S. Dova, D. Varsamis, "A TSK-based Fuzzy System for Telecommunications Time-series Forecasting", Proceedings of 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems, Sofia, Bulgaria, vol. I, September 2012, pp. 146-151
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, S. Dova, D. Varsamis, "Forecasting of Telecommunications Time-series via an Orthogonal Least Squares-based Fuzzy Model", Proceedings of 21st IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Brisbane, Australia, June 2012, doi: 10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251254
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "Telecommunications Data Forecasting Based on a Dynamic Neuro-Fuzzy Network", Proceedings of 8th International Symposium on Neural Networks, Guilin, China, May-June 2011, pp. 529-537
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "A Computational Intelligence Approach for Forecasting Telecommunications Time Series", Proceedings of 2010 International Conference on Telecommunications and Networking, December 2010
 • C. Hilas, I. Rekanos, S. Goudos, P. Mastorocostas, J. Sahalos, "Change Level Detection in time Series Using Higher Order Statistics", Proceedings of 16th International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, July 2009
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, "Α Locally Recurrent Globally Feed-forward Fuzzy Neural Network for Processing Lung Sounds", Proceedings of 2007 International Conference on Artificial Neural Networks, Porto, September 2007, Portugal, pp. 120-128
 • P.Α. Mastorocostas, C.S. Hilas, "A Block-Diagonal Dynamic Fuzzy Filter for Adaptive Noise Cancellation", Proceedings of 2007 International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering, December 2007, pp. 387-392
 • P. Mastorocostas, "A Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network for Dynamic System Identification", Proceedings of 16th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, London, UK, July 2007, pp. 11-16
 • D. Stavrakoudis, P. Mastorocostas, J. Theocharis, "A Pipelined Recurrent Fuzzy Neural Filter for the Separation of Lung Sounds", Proceedings of 16th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, London, UK, July 2007, pp. 49-54
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "A Dynamic Fuzzy Model for Processing Lung Sounds", Proceedings of 2006 International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, "A Recurrent Neural Filter for Adaptive Noise Cancellation", Proceedings of 5th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, Austria, February 2006, pp. 341-346
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, "A Simulated Annealing-Based Learning Algorithm for Block-Diagonal Recurrent Neural Networks", Proceedings of 5th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, Austria, February 2006, pp. 244-249
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, "A Recurrent Fuzzy Filter for Adaptive Noise Cancellation", Proceedings of CIMCA 2005, Vienna, Austria, November 2005, pp. 408-413
 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, I. Rekanos, "An Accelerating Learning Algorithm for Block-Diagonal Recurrent Neural Networks", Proceedings of CIMCA 2005, Vienna, Austria, November 2005, pp. 403-408
 • P. Mastorocostas, "A Constrained Optimization Algorithm for Training Locally Recurrent Globally Feedforward Neural Networks", Proceedings of 2005 IEEE International Conference on Neural Networks, Montreal, Canada, July-August 2005, pp. 717-722
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "A Recurrent Fuzzy-Neural Filter for Real-Time Separation of Lung Sounds", Proceedings of 2005 IEEE International Conference on Neural Networks, Montreal, Canada, July-August 2005, pp. 3023-3028
 • P. Mastorocostas, I. Rekanos, "Simulated Annealing Dynamic RPROP for Training Recurrent Fuzzy Models", Proceedings of 14th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Reno, U.S.A., May 2005, pp. 1086-1091
 • P. Mastorocostas, C. Hilas, "A Dynamic Fuzzy-Neural Filter for the Analysis of Lung Sounds", Proceedings of 2004 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Hague, the Netherlands, October 2004, pp. 2231-2236
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "On Stable Learning of Block-Diagonal Recurrent Neural Networks - Part II: Application to the Analysis of Lung Sounds", Proceedings of 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Βudapest, Hungary, July 2004, pp. 821-826
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "On Stable Learning of Block-Diagonal Recurrent Neural Networks - Part I: The RENNCOM Algorithm", Proceedings of 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Βudapest, Hungary, July 2004, pp. 815-820
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "D-OLS: An Orthogonal Least Squares Method for Dynamic Fuzzy Models", Proceedings of 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Melbourne, Australia, December 2001, pp. 119-122
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "A Generalized TSK Dynamic Fuzzy Neural Network: Application to Adaptive Noise Cancellation", Proceedings of 9th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, San Antonio, U.S.A., May 2000, pp. 877-882
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, S. Kiartzis and A. Bakirtzis, "Orthogonal Least Squares based Fuzzy Model for Short Term Load Forecasting", Proceedings of IMAC International Symposium on Soft Computing, Athens, June 1998
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "Orthogonal Least Squares Fuzzy Modelling of Nonlinear Dynamical Systems", Proceedings of 6th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Barcelona, Spain, July 1997, pp. 1147-1152
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "FUNCOM: An Efficient Fuzzy Neural Training Algorithm", Proceedings of 5th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, New Orleans, U.S.A., September 1996, pp. 380-386
 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, "A Fast Learning Hybrid Algorithm for Training Fuzzy Neural Networks", Proceedings of 1996 IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 1996, pp. 129-132