Παναγιώτης Γιαννακόπουλος


Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα: ΕΚΠΑ, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (1990)
 • Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού: Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Φυσικής (1988)
 • Πτυχίο Φυσικής: Πανεπιστήμιο Πατρών, (1984)

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

 • Καθηγητής του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. και της Σ.Τ.Η.Α.ΔΒ.

Διοικητικές Δραστηριότητες

 • Μέλος του Σ.Ι. του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
 • Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α Π.
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • 02.50 Νg, 02.70.Uu, 07.05.Kf, 07.07.Df, 07.50.Ek, 07.77.Ka, 29.40.-n, 29.40.Mc, 29.40.Wk, 61.72.Vv, 61.72.jj, 61.72.uj, 61.72.up, 61.80.Hg, 61.82.Fk, 62.23.Eg, 71.55.Eq, 73.21.La, 73.61.Ey, 81.05.Dz, 81.07.Ta

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • 21 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 89 ανακοινώσεις σε διεθνή και 10 σε εθνικά Συνέδρια.
 • Επιβλέπων 2 διδακτορικών που εκπονούνται στο University of West of Scotland και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Έργα

 • FP7, SENS-ERA 'Strengthening sensor research links between the Georgian Technical University and the European Research Area' (2011-2013)
 • ARCHIMEDIS III, 'Development of an integrated electronic wearable system for measuring and wireless transmission of biological signals biological signals – ESTHIS’(2012-2015)'
 • THALES, IndrAQ, 'Multidisciplinary study of air quality with emphasis indoors' (2012-2015)
 • TEMPUS UNITE, (2013-2015)
 • FP7, SECURE R2I, “ICT; Security; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials(NMP)” (2013-2016).

Συγγραφικό Έργο

 • Λογικά Κυκλώματα (Ηλεκτρονικό βιβλίο, Κάλλιπος, 2015)
 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογικών Κυκλωμάτων, 978-960-93-6207-8, 2014
 • Ψηφιακά Κυκλώματα - Αριθμητικά Συστήματα και Λογικά Κυκλώματα, 978-618-80166-0-6, 2012
 • Ηλεκτρονικά- Δίοδοι και Ενισχυτικά Στοιχεία, 978-960-93-4250-6, 2012
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες, ISBN: 978-960-6674-77-8, 2012
 • Πληροφορική και Κοινωνία, ΙSΒΝ: 960-9313-26-1, 2009
 • Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας- Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, 2011

Δημοσιεύσεις

 • Nikolopoulos, D, Petraki, E., Vogiannis, E., Chaldeos, Y., Yannakopoulos, P., Kottou, S., Nomicos, C., et al. Traces of self-organisation and long-range memory in variations of environmental radon in soil: Comparative results from monitoring in Lesvos Island and Ileia (Greece). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. doi:10.1007/s10967-013-2764-8. (2014).
 • Kottou, S, Nikolopoulos, D., Vogiannis, E., Koulougliotis, D., Petraki, E. Yannakopoulos, P. H. How Safe is the Environmental Electromagnetic Radiation. J Phys Chem Biophys. 4:3, doi:10.4172/2161-0398.1000146, (2014).
 • Nikolopoulos, D, Kottou, S., Louizi, A., Petraki, E., Vogiannis, E., & Yannakopoulos, P. H. Factors Affecting Indoor Radon Concentrations of Greek Dwellings through Multivariate Statistics-First Approach. J Phys Chem Biophys.,4:2 doi:10.4172/2161-0398.1000145, (2014).
 • Nikolopoulos, D, Kottou, S., Petraki, E., Vogiannis, E., & Yannakopoulos, P. HResponse of CR-39 Polymer Radon-Sensors via Monte-Carlo Modelling and Measurements. J Phys Chem Biophys. 4:2 , doi:10.4172/2161-0398.1000144 (2014).
 • Nikolopoulos D., Kottou S., Chatzisavvas N., Argyriou X, Vlamakis E., Yannakopoulos P., Louizi A., “A GATE Simulation Study of the Siemens Biograph DUO PET/CT System”, Open Journal of Radiology,doi:10.4236/ojrad. (2014)
 • Nikolopoulos D., Vogiannis, E.,., Petraki, E., Kottou S., Yannakopoulos, P, Leontaridou M, Louizi A., “Dosimetry modelling of transient radon and progeny concentration peaks: Results from in-situ measurements in Ikaria spas, Greece”, Environ. Sci.: Processes Impacts, 15, 1216-1227, (2013)
 • E. Petraki, D. N. Nikolopoulos, Anax. Fotopoulos, C. Nomicos, P.H. Yannakopoulos, A.I. Zisos, A. Louizi, , J. Stonham, ‘Long-range memory
  patterns in variations of environmental radon in soil’ Anal. Methods doi:10.1039/c3ay264486, (2013)
 • D. N. Nikolopoulos, Xen. Tsantilas, S. Kottou, I. Kandarakis, J. Malamitsi, N. Chatzisavvas, Xen. Argyriou, E. Vlamakis, P.H. Yannakopoulos, A. Louizi, ‘Impact of detector thickness on imaging characteristics of the Siemens Biograph DUO PET/CT with GATE’Journal of Environmental Radioactivity, Elsevier, (2012)
 • A.K. Lazaris, P.H. Yannakopoulos “Theoretical foundations for implementing incentive compatibility in Supply chains governed by information asymmetry”, International Journal of Information Technology and Business Management, 4, Nο.1, (2012)
 • A.K. Lazaris, P.H. Yannakopoulos “Truth telling in supply chain allocation mechanisms. Simple prototype algorithm”, IOS Press, 93, pp.154-174, (2012)

Δημοσιεύσεις

 • Ανακήρυξη σε Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (AMOPA) για τις υπηρεσίες στην Γαλλική Παιδεία. Απονομή από τον Πρωθυπουργό, υπογραφόμενη από τον Υπουργό Παιδείας και Έρευνας της Γαλλικής Δημοκρατίας (10-7-2015).