Παναγιώτης Δροσινόπουλος

Καθ. Εφαρμογών
210-5381454

Σπουδές

 • Master of Engineering Ηλεκτρονικού Μηχανικού με έρευνα, Τμήμα Electronic & Electrical Engineering, Πανεπιστήμιο Sheffield, Αγγλίας, 1979.
 • Bachelor of Engineering Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Honours), Τμήμα Electronic & Electrical Engineering, Πανεπιστήμιο Sheffield, Αγγλίας, 1977.
 • Αποδεικτικό Αποφοίτησης Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών, Αθήνα, 1974.

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

 • Απρ 1990 – Σήμερα
  Εργοδότης: ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Η.Υ.Σ.
  Θέση: Καθηγητής Εφαρμογών.
  Περιγραφή: ΦΕΚ Διορισμού 44/2.4.1990. Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροεπεξεργαστές. Ανάθεση διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, δημιουργία, προετοιμασία και επίβλεψη εργαστηρίακών ασκήσεων, συγγραφή σημειώσεων, επίβλεψη και εξέταση πλήθους πτυχιακών εργασιών, σύνταξη προδιαγραφών και σχεδίαση νέων εργαστηριακών ασκήσεων, ανεξάρτητη μή χρηματοδοτούμενη έρευνα σε θέματα επεξεργασίας ήχου, πρώην μέλος του Συμβουλίου Τμήματος και πολλών επιτροπών (Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Επιτροπή Απονομής Πτυχίων, Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων), εξεταστής κατατακτηρίων στο μάθημα της Θεωρίας Κυκλωμάτων, επόπτης πρακτικής άσκησης σπουδαστών.
 • Οκτ 1983 – Απρ 1990
  Εργοδότης: ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Η.Υ.Σ. και Τμήμα Ηλεκτρονικής.
  Θέση: Έκτακτος Καθηγητής.
  Περιγραφή: Ανάθεση διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, δημιουργία, προετοιμασία και επίβλεψη εργαστηρίακών ασκήσεων, συγγραφή σημειώσεων, επίβλεψη πτυχιακών, οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Ελληνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες.
 • Οκτ 1989– Ιουν 1990
  Εργοδότης: Mediterranean College.
  Θέση: Καθηγητής.
  Περιγραφή: Διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων στά Αγγλικά: Computer ArchitectureLogic Circuits I & II, Introduction to Computer Science. Συμμετοχή στην οργάνωση εργαστηρίων Ηλεκτρονικών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αναλογική και ψηφιακή επεξεργασία ηχητικού (audio) σήματος.
 • Εφαρμογές με χρήση αναλογιών και ανάλογων κυκλωμάτων.
 • Πειραματικά μουσικά όργανα με χρήση ‘υλικού’ η/και λογισμικού.
 • Μετρήσεις, Ανάλυση και Ανάσχεση Θορύβου.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα LIFE+
 • Μεταπτυχιακό Ερευνητικό Εργο Κτήσης Τίτλου (MEng)

Συγγραφικό Έργο

 • “Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου“, Εγχειρίδιο Μαθήματος, Αιγάλεω 2008, ΕΠΕΑΚ ΙΙ.
 • “Θεωρία Κυκλωμάτων”, Εγχειρίδιο Μαθήματος, Αιγάλεω 2005, ΕΠΕΑΚ ΙΙ.
 • Ηλεκτρακουστική (Θεωρία)
 • Οικογένειες Μικροεπεξεργαστών: Εργαστηριακές Ασκήσεις.
 • Τηλεπικοινωνίες Ι & ΙΙ: Εργαστηριακές Ασκήσεις.
 • Ηλεκτρονικές μετρήσεις: Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Δημοσιεύσεις

 • "HA Computer Architecture Educational System based on a 32-bit RISC Processοr H", D. Mandalidis, P. Kenterlis, P. Drosinopoulos, "1st International Scientific Conference eRA, Supported by TEI of Piraeus (GR) & University of Paisley (UK), Tripolis 16-17 September 2006.
 • ‘Simulation of a microwave power FET’ J. Ellinas, P. Drosinopoulos, D. Manolakis, Modelling, Measurement and Control A, AMSE Press, Vol.49, No.2, 1993, pp 49-59.
 • «Εξομοίωση FET μέ μεγάλο πλάτος πύλης» Ι. Έλληνας, Π. Δροσινόπουλος, Τεχνικά Χρονικά Β, 1993, Τομ. 13, Τεύχος 4, σ. 33-49
 • ‘Application of the Geometrical Theory of Diffraction to the Scattering of Microwaves from Metallic Targets’, P. Drosinopoulos, MEng thesis,1979, p.86.
 • ‘Multi-Terminal Switches of Amorphous Semiconductors’, P. Drosinopoulos, BEng thesis,1977, p.60.
 • Πλήθος δημοσιευμένων άρθρων στα περιοδικά «Ήχος & Hi-Fi» και «Στερεοφωνία».