Κώστας Κουκουλέτσος


Σπουδές

 • Πτυχίο Μαθηματικών του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1977
 • Πτυχία Μ. Sc. in Statistics and Operational Research, University of Loughborough, UK, 1978
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph. D.), School of Computing and Management Sciences, Sheffield Hallam University, UK, 2008

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

 • Πολυετής αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής κα Προγραμματισμού με συμβολή στην διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Μέλος επιτροπής για την επιλογή Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών
 • Μέλος ομάδας αναμόρφωσης μαθημάτων Πληροφορικής σε τμήματα ειδικοτήτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά που διδάσκεται η Πληροφορική και ο Προγραμματισμός
 • Εισηγητής επιδοτούμενων σεμιναρίων σε πτυχιούχους
 • Μέλος επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών και παραλαβής προμηθειών
 • Μέλος επιτροπής παραλαβής εκπαιδευτικών συγγραμμάτων για το ΤΕΙ Πειραιά
 • Μέλος εισηγητικών επιτροπών για την αξιολόγηση υποψηφίων για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών
 • Υπεύθυνος εργαστηρίων υπολογιστών και δικτύων των εργαστηρίων πληροφορικής του ΤΕΙ Πειραιά
 • Εισηγητής σε Μεταπτυχιακά προγράμματα Εξειδίκευσης του ΤΕΙ Πειραιά και στο ΚΕΚ ΤΕΙ Πειραιά
 • Εισηγητής σε ξενόγλωσσους σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών ERASMUS του ΤΕΙ Πειραιά
 • Εξωτερικός συνεργάτης του Έργου “Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ-Αθήνας”. στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ του Β ΚΠΣ
 • Συμμετοχή στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά 2013
 • Συμμετοχή στο έργο Πρακτικής Άσκηση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας 2013 (ΕΣΠΑ)
 • Συμμετοχή στο έργο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (2014-15)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Nευρωνικά Δίκτυα και Μοντελοποίηση
 • Πρότυπα στο Διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
 • Αλληλεπίδραση Aνθρώπου με Υπολογιστή
 • Διεπαφές φιλικές προς τον χρήστη

Συγγραφικό Έργο

 • Κ. Κοΐνης, Κ. Κουκουλέτσος (1995). Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό. Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 364.
 • Κ. Κουκουλέτσος (2010). Η γλώσσα C++, Θεωρία και Ασκήσεις, Έκδοση του συγγραφέα, ISBN 978-960-93-31319, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο 12866434.
 • Κ. Κουκουλέτσος (2011). Προγραμματισμός με την γλώσσα C, Θεωρία και Ασκήσεις, Έκδοση του συγγραφέα, ISBN 978-960-93-3132-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο 12866978.

Δημοσιεύσεις

 • Koukouletsos, K., Khazaei, B., Dearden, A. and Ozcan, M. (2008), Teaching usability principles with patterns and guidelines, In Kotze, P., Wong, W., Jorge, J., Dix, A. and Silva, P.A. (eds.), Creativity and HCI: From Experience to Design in Education, Springer, pp. 166-179.
 • Koilias, C., Tourna, E., Koukouletsos, K. (2009) Job satisfaction of higher education graduates, OR Appl. & Tourist Development, Special Issue, Operational Research: An International Journal, Springer (DOI: 10.1007/s12351-010-0099-6 Online First, http://www.springerlink.com/)
 • Larissi, I.K., Koukouletsos, K.V., Moustris, K.P., Antoniou, A. and Paliatsos, A.G. (2010), PM10 Concentration Levels in the Greater Athens Area, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 19 – No 2.
 • Prezerakos, N.G., Paliatsos, A.G., Koukouletsos, K.V. (2010). "Diagnosis of the relationship between dust storms over the Sahara Desert and dust deposit or coloured rain in the South Balkans". Advances in Meteorology, Volume 2010, Article ID 760546, 14 pages, (doi:10.1155/2010/760546).
 • Moustris, K.P., Proias G.T., Larissi I.K., Nastos P.T., Koukouletsos K.V., Paliatsos A.G. (2016), Health impacts due to particulate air pollution in Volos City, GreeceJournal of Environmental Science and Health, Part A, Volume 51, Issue 1 pp.15-20,Taylor & Francis
 • Koukouletsos, K. (2005), Evaluating the effectiveness of guidelines and patterns for web design. In McEwan, T., Gulliksen, J. and Benyon, D. (eds.), The Bigger Picture, Proceedings of HCI2005, Springer-Verlag London Ltd, pp. 209 – 211.
 • Kotze, P., Renaud, K., Koukouletsos, K., Khazaei, B. and Dearden, A. (2006), Patterns, antipatterns and guidelines: Effective aids to teaching HCI principles? In Hvannberg, E.T., Read, J.C., Bannon, L., Kotze, P. and Wong, W. (eds.), Inventivity: Teaching Theory, Design and Innovation in HCI - Proceedings of HCIEd 2006, HCI Educators Workshop, University of Limerick, Limerick, pp. 115-120.
 • Koukouletsos, K., Khazaei, B., Dearden, A. and Tseles, D.I. (2006), Comparing patterns and guidelines in web design, In Proceedings of the 1st International Scientific Conference eRA, ISSN 17911133, 16-17 Sept. 2006, Tripolis, Greece, pp. 15-22.
 • Koukouletsos, K., Khazaei, B., Dearden, A. and Ozcan, M. (2007), Teaching usability principles with patterns and guidelines, In Proceedings of HCI Educators 2007 Conference, Creativity3: Experiencing to Educate and Design, 29-30 March, Aveiro, Portugal, pp. 67-74.
 • Koukouletsos, K., Khazaei, B., Dearden, A. and Tseles, D.I. (2007), An empirical comparison on the evaluation of web sites with usability criteria, In Proceedings of the 2nd International Scientific Conference eRA, 22-23 Sept. 2007, Athens, Greece, pp. 126-135.
 • Koukouletsos, K., Germanos, G., Tourna, E. (2008), Developing Patterns to teach Accounting, British Accounting Association Accounting Education SIG, Annual Conference, 19-21 May, Seville, Spain.
 • Κοίλιας, X., Τουρνά, E., Κουκουλέτσος, K. (2008), Εργασιακή ικανοποίηση των αποφοίτων Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, Πρακτικά , 20 Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Επιχειρησιακή Έρευνα και Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες 19-21 Ιουνίου, σελ. 1071-1083.
 • Asonitou, S., Tourna, E., Koukouletsos, K (2008), Approaches to Learning of Greek Business Students, In Proceedings of the 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, 25-27 May, Athens (accepted for publication).
 • Moustris, K., Larissi, I., Nastos, P., Koukouletsos, K. and Paliatsos A.G. (2012). “24-Hours Ahead Forecasting of PM10 Concentrations Using Artificial Neural Networks in the Greater Athens Area, Greece”. In: Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, C.G. Helmis and P. Nastos (eds), Springer Atmospheric Sciences (DOI: 10.1007/978-3-642-29172-2_155) © Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1021-1026.
 • Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Koukouletsos, K.V. and Paliatsos A.G. (2012). “Artificial neural networks for surface ozone prediction in the greater Athens area, Greece”. Proceedings of the “International Conference on Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, Greece, 939-948, (K. L. Katsifarakis, N. Theodossiou, C. Christodoulatos, A. Koutsospyros, Z. Mallios (eds).
 • Moustris, K. P. , Proias, G. T. , Koukouletsos, K. V. , Larissi, I. K. , and Paliatsos, A. G. (2012). Missing value estimation for PM10 concentration time series using artificial neural networks. Full Proceedings, in CD-ROM, of the Third International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development. October 3-5, 2012. Skiathos Island, Greece.
 • Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Koukouletsos, K.V., Larissi, I.K., and Moustris, K.P. (2014). Artificial neural networks modeling for forecasting the maximum daily total precipitation at Athens, Greece. Atmospheric Research vol. 144, pp. 141–150.
 • Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Koukouletsos, K.V., Larissi, I.K., and Moustris, K.P. (2014). Artificial neural networks modeling for forecasting the maximum daily total precipitation at Athens, Greece. Atmospheric Research vol. 144, pp. 141–150.