Κωνσταντίνος Ευσταθίου

Καθηγητής

Σπουδές

  • Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ψηφιακά Συστήματα/VLSI, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ & Υπολογιστικά Συστήματα με ανοχή στις βλάβες