Ιωάννης Έλληνας


Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος διατριβής: “Συμβολή στη Βελτίωση των Αλγορίθμων Συμπίεσης Στερεοσκοπικού Ζεύγους Εικόνας και Βίντεο”.
 • Πτυχίο Master of Engineering, Tμήμα Microwave Communications Engineering Πανεπιστημίου Sheffield Αγγλίας. Ισοτίμηση με το πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού του ΕΜΠ το Φεβρουάριο 1979.
 • Πτυχίο Bachelor of Engineering, Τμήμα Electrical & Electronic Engineering Πανεπιστημίου Sheffield Αγγλίας.

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα", μαθήματα "Ανοικτό Λογισμικό Android" και "Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού/Υλικού", Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε., ΑEI Πειραιά Τ.Τ.
 • Προπτυχιακά Μαθήματα

  Αρχιτεκτονική Η/Υ-Ι (Γ’ Εξάμηνο)
  Αρχιτεκτονική Η/Υ-ΙΙ (Δ’ Εξάμηνο)
  Επεξεργασία Εικόνας (Ζ’ Εξάμηνο)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ενσωματωμένα συστήματα
 • Επεξεργασία εικόνας
 • Προγραμματισμός Android

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ODICIS (One Display for a Cockpit Interactive Solution), το οποίο υλοποιήθηκε από 1 Απρ 2009 έως 1 Οκτ 2011 (FP7-AAT-2008-RTD-1 European Framework Program). Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη ενιαίας πολύ-σημειακής οθόνης αφής για αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος LIFE+ Adapt2Change (Adapt agricultural production to climate change and limited water supply). Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί από 1 Σεπτεμβρίου 2010 έως 31 Αυγούστου 2014 (LIFE09 ENV/GR/000296) και η συμμετοχή του τμήματος ΗΥΣ αφορά την κατασκευή του συστήματος αυτομάτου ελέγχου ενός υδροπονικού θερμοκηπίου με ελάχιστες απαιτήσεις νερού και ενέργειας, καθόσον οι ενεργειακές του ανάγκες θα καλύπτονται με γεωθερμία.

Συγγραφικό Έργο

 • “Aρχιτεκτονική H/Y-Οικογένεια επεξεργαστών 80Χ86”, ISBN 978-960-930121-3, Αυτό-έκδοση, Αθήνα 2007.
 • “Aρχιτεκτονική H/Y-Ο επεξεργαστής 8086-Από τη θεωρία στην πράξη”, Ι. Ν. Έλληνας-Π. Δ. Κεντερλής, ISBN 978-960-930663-8, Αυτό-έκδοση, Αθήνα 2008.
 • “Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Βίντεο”, ISBN 978-960-93-1836-5, Αυτό-έκδοση, Αθήνα 2008.
 • “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Android”, Ι. Ν. Έλληνας-Ν. Ι. Έλληνας, ISBN 9604184539, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

Δημοσιεύσεις

 • John N. Ellinas, “A Robust Wavelet-Based Watermarking Algorithm Using Edge Detection”, International Journal of Computer Science, vol. 2, no. 3, pp. 206–211, 2007.
 • D. Mandalidis, P. Kenterlis, J. N. Ellinas, “A Computer Architecture Educational System based on a 32-bit RISC Processor”, International Review on Computers and Software, vol. 3, no. 1, pp. 114-119, January 2008.
 • John N. Ellinas, “Stereo Image Reversible Watermarking”, International Review on Computers and Software, vol. 3, no. 5, pp. 457-464, Sept. 2008.
 • John N. Ellinas, “Reversible Watermarking on Stereo Image Sequences”, International Journal of Information and Communication Engineering, vol. 5, no. 3, pp. 210-215, 2009.
 • M. D. Zachariadis, J. N. Ellinas, “LED based Multi-Touchpad application”, Journal of International Review on Computers and Software, vol. 6, no. 1, pp. 91-95, Jan 2011.
 • M. Zaxariadis, J. N. Ellinas, “Single-touch and multi-touch LED screen”, International Conference in Information Technology (eRA4), Spetses, Greece, Sept. 2009.
 • Α. Xalas, N. Sgouros, P. Kouros, J. N. Ellinas, “One Display for a Cockpit Interactive Solution: The Technology Challenges”, International Conference in Information Technology (eRA4), Spetses, Greece, Sept. 2009.
 • Nicholas Sgouros, John Ellinas, Manolis Sangriotis, “A Reversible Self Watermarking Framework for Integral Images”, IEEE The Eighth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, Athens, July 2012. (Best paper award)