Γεώργιος ΤσελίκηςΟ Γιώργος Τσελίκης είναι διπλωματούχος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Center for Telecommunication Research στο Columbia University, Νέα Υόρκη. Η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Aποτέλεσε βασικό στέλεχος (1998 – 2013) της εταιρείας 4Plus με αντικείμενο την σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συνεργαστεί με αρκετές διεθνείς εταιρείες και έχει συμμετάσχει σε αρκετά διεθνή και εγχώρια ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκά τμήματα για την διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με δικτυακές τεχνολογίες, πρωτόκολλα επικοινωνιών και γλώσσες προγραμματισμού.


Σπουδές

 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Center for Telecommunications Research, Columbia University, New York, USA.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων Η/Υ, Ε.Μ.Π.
 • Πτυχίο Ηλ/γου Μηχ/κου και Μηχ/κου Η/Υ, Ε.Μ.Π.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Δίκτυα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
 • Πρωτόκολλα Επικοινωνιών
 • Προγραμματισμός Δικτυακών Εφαρμογών

Συγγραφικό Έργο

 • “C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή”, Γ. Τσελίκης – Ν. Τσελίκας, Αυτο-έκδοση, Αθήνα 2010, Α’έκδοση.
 • “C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή”, Γ. Τσελίκης – Ν. Τσελίκας, Αυτο-έκδοση, Αθήνα 2012, Β’έκδοση.
 • “C: From Theory to Practice”, G. Tselikis – N. Tselikas, CRC Press, USA 2014.

Δημοσιεύσεις

 • H.Kalva, L.Tang, J.F.Huard, G.Tselikis, J.Zamora, L.-T.Cheok, A.Eleftheriadis, "Implementing Multiplexing, Streaming and Server Interaction for MPEG-4", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on Object Based Video and Description, Vol.9, No.8, pp. 1299-1312, Dec 1999.
 • G.Tselikis, J.F.Huard, “An Overview of the Delivery Multimedia Integration Framework for Broadband Networks“, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Fourth Quarter 1999, Vol. 2, No. 4.
 • G.Tselikis, N.Stylianides, G. Stephanopoulos, M. Dopfer, “Signaling Performance Trials and Evaluation Results on a GPRS Platform”, Information Systems Frontiers - Research and Innovation Journal, Springer Publications, “Mobile Computing and Communications: Systems, Models and Applications”, Vol.7, Nο.2, pp. 129-140, May 2005.
 • G. Stephanopoulos, G. Tselikis, R. Ratz, N. Stephanopoulos, N. Papadoukakis, “Signaling Measurements on the Packet Domain of 3G-UMTS Core Network“, 5th IEEE CSNDSP’06 International Symposium, pp. 653-658, 19-21 July 2006, Patra, Greece.
 • G. Tselikis, “Cross Layer Protocol Design of a 3G-RNC Simulator“, 4th IEEE Advanced International Conference on Telecommunications (AICT’08), 8-13 June 2008, Athens, Greece.
 • . G.Tselikis, “Implementation of the Radio Network Controller Signaling Protocol Stack using Cross Layer Design”, International Journal of Electronics, Information and Systems, Vol.12, No.2, pp. 13-22, Feb 2010.