Αναστασία Βελώνη


Σπουδές

 • Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Επαγγελματικού Ενδεικτικού Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στις 11/3/1988.
 • Απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (με κατεύθυνση κύκλου σπουδών Ηλεκτρονικού Μηχανικού) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 19/11/1982
 • Απόφοιτος του τμήματος πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών μονοετούς φοίτησης της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ( Π.Α.Τ.Ε.Σ / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε) στις 2/3/1984.

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

 • Διδασκαλία τεσσάρων (04) προπτυχιακών μαθημάτων (ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – Σ.Α.Ε – Ψ.Ε.Σ – ΨΗΦΙΑΚΑ Σ.Α.Ε : ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ).
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Η.Υ.Σ
 • Διδασκαλία στην Αγγλική γλώσσα προπτυχιακών μαθημάτων (Erasmus).
 • Επόπτης Εκπαιδευτικός Πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Η.Υ.Σ.
 • Αναπληρώτρια διευθύντρια του τομέα μαθημάτων ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ από Οκτ 2015.
 • Διδασκαλία μαθημάτων (Signals and Systems – Digital Signal Processing – Automatic Control Systems) σε

  φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος  ERASMUS.
 • Συμμετοχή στα OPEN COURSES του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ με 2 μαθήματα στην κατηγορία Α+ (Σήματα και

  Συστήματα και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου) και 1 μάθημα στην κατηγορία Α- (Βιομηχανική Πληροφορική).
 • Διδασκαλία 2 Μεταπτυχιακών μαθημάτων στο ΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ του τμήματος Μηχανικών ΗΥΣ (Βιομηχανική Πληροφορική – Α Εξάμηνο και Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος – β Εξάμηνο).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αυτόματος έλεγχος
 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος
 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση συστημάτων
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές Σύγχρονων Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Συγγραφικό Έργο

 • Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.
 • Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997.
 • Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.
 • Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2009.
 • Α. Βελώνη, Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Αθήνα 2013 – Υπό έκδοση.
 • Α. Βελώνη - Σ. Αλατσαθιανός, Βιομηχανική Πληροφορική, Αθήνα 2014.
 • Α. Palamides – Α. Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, CRC Press, USA 2010.
 • Α. Veloni - Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas -, Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.

Δημοσιεύσεις

 • Alex P. Palamides and Anastasia N. Veloni, “A singular third order 3 point boundary value problem with non positive Green’s function”, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2007, No. 151, pp. 1–13, 2007.
 • Alex P. Palamides, Anastasia N. Veloni and Stamatis Alatsathianos “ Positive Solutions of a 3rd order BVP independent of the sign of the Green's function” , accepted, Differential Equations and Dynamical Systems - International Journal for Theory, Real World Modelling and Simulations, 2012.
 • Alex P. Palamides, Andreas M. Maras, Anastasia N. Veloni and Stamatis Alatsathianos, “Blind Tracking of Channel State and Multiple Frequency Offsets in MIMO-OFDM Systems” Physical Communications (Elsevier), Volume 4, Issue 2, Pages 123–126, June 2011
 • Alex P. Palamides, Anastasia N. Veloni and Stamatis Alatsathianos, “Singular Third-order 3-point boundary value problems”, Journal of Applied Mathematics and Informatics, Vol. 28, No. 3 - 4, pp. 697 – 710, 2010.