Ιωάννης Αμοργίνος

Λέκτορας
Ε02
210 538 1128

Σπουδές

  • ΠΜΣ. στα «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».
  • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.