Εφαρμογή παρακολούθησης/διαχείρισης ενός «έξυπνου» σπιτιού μέσω κινητού τηλεφώνου android.

Εφαρμογή παρακολούθησης/διαχείρισης ενός «έξυπνου» σπιτιού μέσω κινητού τηλεφώνου android. Συγκεκριμένες πλακέτες εγκατεστημένες στο σπίτι θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για το αν κάποια ηλεκτρικά κυκλώματα είναι ON/OFF (π.χ. φώτα, θερμοσίφωνας, καλοριφέρ, κ.λπ.) και για κάποια από αυτά θα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισής τους. Ο «χειρισμός» των πλακετών θα γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου android ασύρματα, ενώ το λογισμικό του τηλεφώνου θα φροντίζει για την καταγραφή όλων των δεδομένων σε βάση δεδομένων.