Σπουδαστές του ΠΜΣ

Μετά τις προσωπικές συνεντεύξεις στις 15 Φεβρουαρίου 2014 δημοσιεύεται η κατάσταση με τους σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ».