ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Η.Υ.Σ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Ε’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.


Συνδεδεμένα Αρχεία