ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

Ανακοινώνεται το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος «Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών», της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


Συνδεδεμένα Αρχεία