ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές,

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει το νέο αυτοδύναμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών». Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο συνημμένο. Σύντομα θα αναρτηθεί η ιστοσελίδα του νέου Π.Μ.Σ. στον δικτυακό τόπο του Τμήματος.

Επίσης, στο Τμήμα λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (Ιnformatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique)», με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet et Multimédia)» – Master ISICG/TIM. Το MasterISICG/TIM είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ως κοινό ΠΜΣ (joint Master) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία), το οποίο απονέμει κοινό δίπλωμα των δύο Πανεπιστημίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο και στην ιστοσελίδα http://master-isicg.teiath.gr, η οποία θα ενημερωθεί σύντομα με την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Κλειώ Σγουροπούλου
Πρόεδρος 
Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Γιάννης Έλληνας
Αναπληρωτής Προέδρου
Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής


Συνδεδεμένα Αρχεία