Λειτουργία Ιστότοπου Παρουσίασης Π.Μ.Σ.

Σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία του διαδικτυακού ιστότοπου παρουσίασης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».

Περισσότερο περιεχόμενο θα συμπληρωθεί στις επόμενες ημέρες.