ΕΝΑΡΞΗ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Ο πέμπτος κύκλος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.


Συνδεδεμένα Αρχεία