Β’ Εξάμηνο σπουδών

Το πρόγραμμα του Β’ εξαμήνου σπουδών συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Έναρξη μαθημάτων 27 Σεπτεμβρίου 2014
Διακοπές Χριστουγέννων 22 Δεκεμβρίου 2014 – 4 Ιανουαρίου 2015
Λήξη μαθημάτων 11 Ιανουαρίου 2015
Έναρξη εξετάσεων 16 Ιανουαρίου 2015
Λήξη εξετάσεων 1 Φεβρουαρίου 2015